Casa La Valle
 
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1.1 Beheerders: Jeroen en Willianne van Dongen-Vissers, eigenaren van Casale il Sogno gevestigd op Loc. Casalecchi 25, 06026 Pietralunga in Perugia (PG), Italië.
1.2 Met het aangaan van een reserveringsovereenkomst middels (aan)betaling van de factuur van Casa La Valle, worden deze Reserverings- en Algemene Voorwaarden van kracht en geaccepteerd.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud reserveringsovereenkomst
2.1 De gast zal de voor het sluiten van de overeenkomst en uitvoering daarvan de benodigde gegevens verstrekken aan beheerder.
2.2 De gehuurde accommodatie of kampeerplaats is uitsluitend bestemd voor de gast(en) die bij aankomst zijn/worden geregistreerd.
2.3 De reserveringsovereenkomst is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.
2.4 De gast gaat automatisch akkoord met “de algemene voorwaarden” na de eerste aanbetaling.

Artikel 3 Aankomsttijd en vertrektijd
3.1 De gehuurde accommodatie kan op de eerste dag van de gereserveerde periode vanaf 16:00 uur worden betrokken en dient uiterlijk om 10:00 uur op de laatste dag verlaten te zijn.
3.2 Bij overschrijding van deze aankomst- en vertrektijden, kan een extra dag in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Betaling
4.1 Wij vragen u nadat u een reserveringsbevestiging van Casa La Valle heeft ontvangen, om binnen 7 dagen een aanbetaling te doen van 25% van de overeengekomen totale huursom. De reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. Indien de aanbetaling niet tijdig is voldaan, komt de reservering te vervallen.
4.2 Het resterende bedrag ontvangen wij graag uiterlijk 6 weken voor uw aankomst bij Casa La Valle.
4.3 Wanneer u binnen 6 weken voor aankomst reserveert, dan verzoeken wij u om direct 100% van de totale huursom te betalen om de reservering definitief te maken.
4.4 Na ontvangst van de aanbetaling (1e betaling) en na de 2e betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging.
4.5 De betaling van bijkomende kosten zoals eventueel brood en gezamenlijke avonden dienen contant te worden afgerekend aan de vooravond van vertrek.

Artikel 5 Informatie
5.1 De huurder(s) dienen bij aankomst en gedurende de huur in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een toeristenkaart.

Artikel 6 Annulering door gast
6.1 Annulering dient per e-mail doorgegeven te worden aan de beheerder.
6.2 Na ontvangst van deze schriftelijke annulering stuurt de eigenaar via e-mail een bevestiging van de annulering.
6.3 Bij annulering door gasten vindt er geen restitutie plaats.
6.4 Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij de gast daarvoor per email toestemming verkrijgt van de beheerder.
6.5 Een annuleringsverzekering tegen risico’s van ziekte, ongeval of andere omstandigheden, dient door gast(en) zelf te worden afgesloten.

Artikel 7 Annulering door de beheerder
7.1 Indien door omstandigheden de beheerder gedwongen is tot de annulering van het gehuurde, zal de eigenaar de gast hiervan direct op de hoogte brengen en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.
7.2 Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door de gast, zal de eigenaar onmiddellijk het gehele door gast reeds betaalde bedrag terugstorten.
7.3 Gast heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
7.4 Beheerder behoudt zich het recht tot annuleren vanaf zijn zijde indien er sprake is van overmacht en natuurrampen, zonder vergoeding van schade en de reeds gedane betalingen zullen niet gerestitueerd worden.

Artikel 8 Verplichtingen van de gast(en)
8.1 Gasten dienen instructies en aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
8.2 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de verhuurder dienen door de gasten zo spoedig mogelijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
8.3 De eigenaar kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Casa La Valle ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huursom.